Əsasnamə

Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyəti Akademik Hüquqi Araşdırma Layihəsinin Əsasnaməsi

1. Ümumi müddəalar

1.1. Akademik Hüquqi Araşdırma Layihəsi (bundan sonra – Layihə) Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin (bundan sonra – TEC) layihələrindən biridir.

1.2. Layihə öz fəaliyyətində bu əsasnaməni və TEC üzvlərinin etik davranış kodeksini rəhbər tutur.

2. Layihənin məqsədi

Layihənin əsas məqsədi tələbələrin akademik hüquqi araşdırma və yazı bacarıqlarının inkişafına, elmi-hüquqi fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, eləcə də müvafiq hüquq sahəsi üzrə nəzəri biliklərinin artırılmasına yönəlmişdir.

3. Layihənin fəaliyyət istiqamətləri

3.1. Layihə aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

3.1.1. Araşdırma qruplarının təşkil edilməsi;

3.1.2. Akademik hüquqi araşdırma mövzusunda bloq yazılarının hazırlanaraq Layihənin veb-saytında yerləşdirilməsi;

3.1.3. Layihənin internet (sosial şəbəkə) səhifələrində akademik hüquqi araşdırma və digər əlaqəli mövzularda paylaşımlar edilməsi;

3.1.4. Tələbələrdə akademik hüquqi araşdırma bacarıqlarının inkişafı üçün təlim, vörkşop və vebinarların təşkil edilməsi;

3.1.5. Fəaliyyət istiqamətləri ilə əlaqədar olaraq yerli və xarici müəllim heyəti ilə əməkdaşlıqların qurulması.

4. Araşdırma qruplarının təşkili

4.1. Başlanğıc mərhələ

4.1.1. Əvvəlcə, Layihə ilə əməkdaşlıq edəcək müəllimlər icraçılar tərəfindən müəyyən edilir, sonra isə müvafiq araşdırma sahəsi üzrə şəxslərin qeydiyyatına başlanılır.

4.1.2. Qeydiyyata alınmış şəxs şifahi və yazılı mərhələlərdən müvəffəqiyyətlə keçərsə, Layihədə araşdırmaçı kimi iştirak etmək hüququ əldə edir.

4.1.3. Araşdırmaçı aşağıdakı fəaliyyət istiqamətlərindən birini seçərək araşdırma apara bilər:

  • Elmi rəhbər kimi seçdiyi müəllimin[1] iştirakı ilə. Bu fəaliyyət istiqamətində araşdırmaçı müəllimin elmi rəhbərliyi ilə araşdırma aparır;
  • Digər bir araşdırmaçı ilə əməkdaşlıq edərək. Yəni araşdırmaçı digər bir müəlliflə ortaq araşdırmada iştirak edir;
  • Fərdi araşdırmaçı kimi. Bu fəaliyyət istiqamətində araşdırmaçı Layihənin icraçılarının köməyindən yararlanaraq fərdi araşdırma aparır.

4.1.4. Layihədə iştirak edən araşdırmaçılar, Layihənin fəaliyyət istiqamətlərində nəzərdə tutulmuş digər şəxslər və Layihənin Baş İcraçısı arasındakı münasibətlər müqavilə vasitəsilə rəsmiləşdirilir.

4.2. İcraya nəzarət mərhələsi

4.2.1. Bu mərhələdə icraçılar Layihənin tərəfləri arasında imzalanan müqavilədən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edirlər.

4.2.2. İcraya nəzarət mərhələsində araşdırmaçılar müəyyən hesabat dövrlərində apardıqları tədqiqat işinin gedişatı ilə bağlı icraçılara hesabat xarakterli məlumatlar verirlər.

4.3. Yekun Mərhələ

4.3.1. Yekun mərhələ müqavilə ilə nəzərdə tutulan müddətin bitmə anıdır. Bu mərhələdə artıq aparılan tədqiqat işi yekunlaşdırılır.

4.3.2. Araşdırma prosesinin nəticəsində ərsəyə gələn məqalə BDU Tələbə Hüquq Jurnalının Redaksiya Heyəti tərəfindən müvafiq yoxlanışlardan keçdikdən sonra dərcə qəbul olunarsa, müvafiq Sayda dərc edilir.

4.3.3. Digər formalarda olan tədqiqat işləri isə Layihə Heyəti tərəfindən müvafiq yoxlanışlardan uğurla keçərsə, Layihənin rəsmi səhifəsində yerləşdirilir.

4.3.4. Tədqiqat prosesini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş araşdırmaçıya sertifikat və elmi rəhbəri tərəfindən tövsiyə məktubu təqdim edilir.

5. Vəzifələr

5.1.      Layihənin Heyəti Baş İcraçı və İcraçılardan ibarətdir.

5.2.      Layihənin fəaliyyətinə TEC sədri tərəfindən vəzifəyə təyin və azad edilən Baş İcraçı rəhbərlik edir.

5.3.      İcraçıların vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi TEC sədri ilə razılaşdırılmaqla Baş İcraçı tərəfindən həyata keçirilir.

5.4. Baş İcraçının vəzifələri aşağıdakı kimidir:

5.4.1. İcraçılarla razılaşdırmaqla Layihədə iştirak edəcək araşdırmaçı-müəllim heyətini seçir;

5.4.2. Araşdırma qruplarını təşkil edir, qrup iştirakçıları arasında iş bölgüsünü aparır;

5.4.3. Araşdırmaçı tərəfindən ərsəyə gətirilən tədqiqat işinin Jurnal Siyasətinə uyğun olaraq redaktə olunmasına nəzarət edir;

5.4.4. Layihənin səhifələrinə yerləşdirilməzdən əvvəl bloqlara və paylaşımlara son baxışı həyata keçirir;

5.4.5. Layihənin təşkil olunmasında və onun fəaliyyətində digər təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsinə başçılıq edir;

5.4.6. Layihənin fəaliyyət istiqamətləri ilə əlaqədar yerli və xarici müəllimlərlə əməkdaşlığı təmin edir;

5.4.7. Layihənin məqsədlərinə xidmət edən yeni fəaliyyət planlarının hazırlanmasını təşkil edir və icrasına nəzarət edir.

5.5. İcraçının vəzifələri aşağıdakı kimidir:

5.5.1. Araşdırmaçı tərəfindən aparılan tədqiqat işini Jurnal Siyasətinə uyğun olaraq redaktə edir;

5.5.2. Baş İcraçının verdiyi qərarların icrasını təmin edir;

5.5.3. Akademik hüquqi araşdırma mövzusunda yazılmış bloq yazılarını hazırlayır, redaktə edir;

5.5.4. Layihənin internet səhifələri üçün nəzərdə tutulmuş akademik hüquqi araşdırma və əlaqəli mövzularda postları hazırlayır;

5.5.5. Layihənin fəaliyyətində digər təşkilati və texniki işləri həyata keçirir.


[1] Müəllim araşdırma qrupuna cəlb olunan müvafiq hüquq sahəsi üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünas, elmi mütəxəssis, professor və ya pedaqoqdur.