Konstitusiya hüququ:

  1. Elşad Nəsirov – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin Konstitusiya hüququ kafedrasının baş müəllimi

Mülki hüquq

  1. Azad Talıbov, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin Mülki hüquq kafedrasının müəllimi

Cinayət hüququ:

  1. Kəmalə Nəzərova, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin Cinayət hüququ kafedrasının müəllimi

Əmək və sosial təminat hüququ:

  1. Mayıs Əliyev, hüquq elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin Əmək və Ekologiya hüququ kafedrasının müəllimi

Beynəlxalq hüquq:

  1. Rahim Məmmədov, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının müəllimi

Rəqabət hüququ:

  1. Eldar Qocayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun dissertantı, Bakı
    Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, Kommersiya hüququ və Mülki Proses kafedrasının
    müəllimi