Elşad Nəsirov
Baş müəllim
Araşdırma Sahələri: Konstitusiya hüququ, Bələdiyyə hüququ, İnzibati hüquq
E-poçt
Kəmalə Nəzərova
Dosent
Araşdırma Sahələri: Cinayət hüququ, Cəza icra hüququ, Kriminologiya
E-poçt
Rahim Məmmədov
Dosent
Araşdırma Sahələri: Beynəlxalq hüquq; Beynəlxalq Cinayət hüququ
E-poçt
Mayis Əliyev
Professor
Araşdırma Sahələri: Əmək hüququ, Sosial təminat hüququ, Tibb hüququ
E-poçt
Emin Quliyev
Dosent
Araşdırma Sahələri: Hüquq nəzəriyyəsi
E-poçt
XARİCİ ELMİ ƏMƏKDAŞLARIMIZ

 

Tankut Centel
Professor
Araşdırma sahələri: Əmək hüququ; Tətil hüququ, Əməyin mühafizəsi, Beynəlxalq Əmək Standartları
E-poçtDaha ətraflı
Cenker Göker
H.e.d., Dosent
Araşdırma sahələri: Vergi hüququ, Maliyyə hüququ
E-poçtDaha ətraflı
Nezih Kok
Professor
Araşdırma sahələri: Məhkəmə tibbi ekspertizası, Tibb hüququ
E-poçtDaha ətraflı
Cavid Abdullayev
Dosent
Araşdırma sahələri: Beynəlxalq hüquq, Dəniz hüququ
E-poçtDaha ətraflı