Gənc Hüquq Alimləri Araşdırma Yardımçısı Layihəsi Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunan və azərbaycanlı hüquq tələbələrinin hüquqi araşdırma bacarıqlarının inkişafına şərait yaratmaq məqsədi daşıyan layihədir.

lrap logo

Other projects of the organizer